Šiluminė varža ir sandarumas

2013-08-07 15:54:26


Šios temos kontekste dažnam savo komfortu ir sveikata besirūpinančiam piliečiui kyla natūralusklausimas: "Kuo gi mes kvėpuosime, jei namas bus toks sandarus ir "nekvėpuos"? Esmė, kad terminas "kvėpuojanti medžiaga" apibūdina ne medžiagos laidumą orui, o jos laidumą vandens garams. Šiltinimo medžiaga privalo praleisti vandens garus, kad apšiltintos drėgnos konstrukcijos nesupūtų, nesupelytų, o galėtų lengvai išdžiūti per šiltinimo medžiagos sluoksnį. Per šiltinimo medžiagą beveik tokiu pat greičiu praeina ir vandens garai, ir oras. Bet pastatų konstrukcinių medžiagų džiūvimo procesas yra gana lėtas, todėl pakankamai gerai "kvėpuojančios" šiltinimo medžiagos laidumas orui gali būti toks mažas, kad tą medžiagą galima priskirti prie sandariųmedžiagų. Pastatą apšiltinus pakankamai sandaria šiltinimo medžiaga, oro cirkulaciją per atitvaras galima sumažinti tūkstančius kartų. Tada ženkliai sumažja išlaidos šildymui žiemąir vėsinimui vasarą.